Onurğa yırtıqları — Səbəbləri, müalicəsi

Onurğa yırtıqları — Səbəbləri, müalicəsi

Yazar Yorum Yap 1 views

Fəqərəarası disk yırtığı 2%-hallarda cərrahi əməliyyata göstərişdir:

 • Kiçik çanaq orqanlarının funksiya pozulması (məs:sidikifrazı, defekasiya aktında problem)
 • Fəqərəarası disk yırtığı ən çox 30-50 yaş arasında təsadüf edir,fəqərə sütununun bel-oma və boyun nahiyəsində daha çox təsadüf olunur.Yırtığın hansı fəqərəarası diskdə olmasından asılı olaraq müxtəlif klinik əlamətlərlə özünü göstərir.
 • Boyun fəqərəarası disk yırtığında başağrı,yuxarı ətraflarda ağrı,keyləşmə,zəiflik müşahidə edilir. Yırtıq onurğa kanalında daralma yaradıb,onurğa beynini sıxarsa daha ciddi klinik əlamətlər yarana bilər, məs.: ətraflarda parez, yerişin çətinləşməsi və s.
 • Bel-omba fəqərəarası diskyırtığında xəstələr həmin nahiyədə ağrıdan,ağrının aşağı ətraflara vurmasından,keyləşmə hissi,yerişin çətinləşməsindən şikayətlənir.
 • Disk yırtığının yaranma səbəbləri:
 • Maddələr mübadiləsinin pozulması
 • İrsi faktor
 • Ağır fiziki iş
 • İnfeksiya və.s.
 • Travma
 • Disk yırtıqları adətən fəqərə sütununun degenerativ xəstəlikləri fonunda yaranmış olur(osteoxon-droz,spondilyoz).

Diaqnozu təsdiqləmək üçün MRT-dən istifadə olunur.

Müalicə
Fəqərəarası disk yırtığının müalicəsində ən effektiv müalicə biotənzimləyici terapiyadır.Bu müalicə ilk öncə orqanizmə ümumi biotənzimləyici təsir göstərir,turşu-qələvi balansım tənzimləyir,xəstə orqana hüceyrə səviyyəsində təsir göstərməklə regenerasiya qabiliyyətini bərpa edir,əməliyyat olunmuş xəstələrdə yenidən yırtıq əmələgəlməsinin qarşısını alır.
Müalicə zamanı eyni zamanda akupunktura, homeosiniatriya, biopunktura, nevral terapiya, osteopatiya, fizioterapiya və digər reabilitasiya üsullarından, həmçinin dietoterapiyadan istifadə edilir.//medicina.az

Etiketler